www.ssv.rs[ Home ]
Sportski savez Vojvodine, Masarikova 25, 21000 Novi Sad, Tel.:021/423-924, Mail:office@ssv.rs
eSavezi
 • PROJEKAT
 • WEB APLIKACIJE
 • BAZE PODATAKA
 • STATISTIKA
 • SERVISI
 • VIHOR
 • DOKUMENTI
 • LINKOVI
 • e KONTAKT
 •  SSV
 
Dobrodošli na novi sajt: www.sportal.org.rs !

INFORMACIONI SISTEM SPORTA U AP VOJVODINI

Veb aplikacija eSavezi


APLIKACIJA ZA REALIZACIJU BUDŽETA POKRAJINSKIH GRANSKIH SAVEZA:

e2


Informacioni sistem u sportu treba da omogući brzu i efikasnu komunikaciju organa državne uprave prema granskim savezima, gradskim tj. opštinskim sportskim savezima, sportskim klubovima, sportskim društvima i građanima. Takođe, informacioni sistem bi rešio problem svih baza podataka – jedinstvena elektronska matična evidencija u sportu (baza klubova, saveza, društava, objekata, manifestacija, stručnjaka u sportu, ... ) tako što bi u okviru njega postojale povezane baze podataka koje bi putem interneta bile dostupne krajnjim korisnicima sistema.

Najveći problem u radu sa bazama podataka je njihovo ažuriranje tako da je Web platforma (internet portal) najbolje moguće rešenje za direktnu on-line popunu odgovarajuće baze od strane ovlašćenog predstavnika saveza, kluba, lokalne samouprave, škole, itd.

U sistemu eSavezi definisana su odgovarajuća prava pristupa sistemu od krajnjih korisnika pa sve do administratora sistema (Korisničko ime-username i Lozinka-password). Napominjemo da je ovo samo jedan model sistema, nije konačno rešenje i stalno će se nadograđivati kako bi zadovoljila sve potrebe korisnika sistema.

Obuka Obuka
Obuka Obuka

Pokrajinski granski savezi (54 saveza) su preko svojih ovlašćenih predstavnika zaduženi za administraciju (unos, izmena i brisanje) podataka o savezima, njihovim članicama i kalendarima takmičenja.

 
Prebrojavanje unetih takmičenja/aktivnosti pokrajinskih granskih saveza.

 • Takođe su značajni i ostali moduli eStatistika - automatsko prebrojavanje i grafički prikaz podataka i eVihor - baza podataka sa galerijom svih dobitnika nagrade Vihor.

Dakle, samo autorizovani korisnici su zaduženi za unos odgovarajućih podataka u jedinstveni sistem a podaci su dostupni svim građanima.


Site
Mail
+381 21 487 4871
Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu 2010. www.sio.vojvodina.gov.rs