Kalendari takmičenja/aktivnosti pokrajinskih granskih saveza za 2013. godinu!

Pregled Tabela: Kalendar 2013.

Povratak nazad 

Strana  First Previous Next Last  od 1230

RBr
1
Početak
18.01.2013
Kraj
18.01.2013
Naziv takmičenja/aktivnosti
Sednica UO saveza
Država-Grad
SRB-Novi Sad
Kategorija
upravni odbor
Sport
SAVEZ
Organizator
Sportski savez Vojvodine
Rezultati

Strana  First Previous Next Last  od 1230

 

SPORTSKI SAVEZ VOJVODINE - POKRAJINSKI GRANSKI SAVEZI - 2013.