Kalendari takmičenja/aktivnosti pokrajinskih granskih saveza za 2013. godinu!

Pregled Tabela: Kalendar 2013.

Povratak nazad 

Strana  First Previous Next Last  od 1230

RBr
10
Početak
10.03.2013
Kraj
10.03.2013
Naziv takmičenja/aktivnosti
Seminar za sudije u savateu
Država-Grad
Ruma
Kategorija
seminar
Sport
SAVATE
Organizator
Savate Savez Vojvodine
Rezultati

Strana  First Previous Next Last  od 1230

 

SPORTSKI SAVEZ VOJVODINE - POKRAJINSKI GRANSKI SAVEZI - 2013.