Kalendari takmičenja/aktivnosti pokrajinskih granskih saveza za 2013. godinu!

Pregled Tabela: Kalendar 2013.

Povratak nazad 

Strana  First Previous Next Last  od 1230

RBr
12
Početak
05.02.2013
Kraj
12.03.2013
Naziv takmičenja/aktivnosti
Pikado za osebe sa posebnim potrebama
Država-Grad
Feketic
Kategorija
sve kategorije
Sport
PIKADO
Organizator
Pikado savez Vojvodine
Rezultati

Strana  First Previous Next Last  od 1230

 

SPORTSKI SAVEZ VOJVODINE - POKRAJINSKI GRANSKI SAVEZI - 2013.