Kalendari takmičenja/aktivnosti pokrajinskih granskih saveza za 2013. godinu!

Pregled Tabela: Kalendar 2013.

Povratak nazad 

Strana  First Previous Next Last  od 1230

RBr
15
Početak
16.03.2013
Kraj
22.06.2013
Naziv takmičenja/aktivnosti
Pogodi pravo u centar
Država-Grad
Vojvodina
Kategorija
sve kategorije
Sport
PIKADO
Organizator
Pikado savez Vojvodine
Rezultati

Strana  First Previous Next Last  od 1230

 

SPORTSKI SAVEZ VOJVODINE - POKRAJINSKI GRANSKI SAVEZI - 2013.