Kalendari takmičenja/aktivnosti pokrajinskih granskih saveza za 2013. godinu!

Pregled Tabela: Kalendar 2013.

Povratak nazad 

Strana  First Previous Next Last  od 1230

RBr
3
Početak
10.11.2012
Kraj
12.05.2013
Naziv takmičenja/aktivnosti
Pojedinacno prvenstvo Vojvodine 501 d.o.
Država-Grad
Teritorija Vojvodine
Kategorija
seniori
Sport
PIKADO
Organizator
Pikado savez Vojvodine
Rezultati

Strana  First Previous Next Last  od 1230

 

SPORTSKI SAVEZ VOJVODINE - POKRAJINSKI GRANSKI SAVEZI - 2013.