Kalendari takmičenja/aktivnosti pokrajinskih granskih saveza za 2013. godinu!

Pregled Tabela: Kalendar 2013.

Povratak nazad 

Strana  First Previous Next Last  od 1230

RBr
7
Početak
28.12.2012
Kraj
12.01.2013
Naziv takmičenja/aktivnosti
Sekcija nocnog sporta
Država-Grad
Subotica
Kategorija
školarci
Sport
PIKADO
Organizator
Pikado savez Vojvodine
Rezultati

Strana  First Previous Next Last  od 1230

 

SPORTSKI SAVEZ VOJVODINE - POKRAJINSKI GRANSKI SAVEZI - 2013.